• air purifier wholesale

Canllaw Prynu Purifier Aer

Canllaw Prynu Purifier Aer

主图0003

Er mwyn atal a rheoli llygryddion aer, mae ar fin prynu purifier aer.Mae pedwar purifier aer gyda gwahanol ddulliau puro ar y farchnad.Pa un ddylem ni ei ddewis?Mae'r golygydd eisiau dweud bod gan bob un o'r pedwar hyn ei fanteision a'i anfanteision ei hun, a'r un pwysicaf yw'r un iawn.

Gall y defnydd o garbon wedi'i actifadu, mwd diatom a sylweddau eraill sydd ag arwynebedd arwyneb penodol mawr hidlo sylweddau organig am ddim fel fformaldehyd, na fydd ynddo'i hun yn dod â llygredd eilaidd, ond ei anfantais yw bod gan unrhyw effaith hidlo gyflwr dirlawn, sy'n gysylltiedig i dymheredd yr amgylchedd.Mae'n gysylltiedig â lleithder, a bydd y broses desorption yn digwydd pan fydd mewn cyflwr dirlawn, a dylid ei ddisodli mewn pryd.Oherwydd yr amser rhyddhau hir o fformaldehyd mewn rhai deunyddiau, a all gymryd sawl blwyddyn, bydd y broses amnewid yn feichus.

2. hidlydd dadelfennu cemegol

Defnyddir yr ïonau ocsigen negyddol a gynhyrchir gan gatalysis ffotocatalyst i ocsideiddio a dadelfennu llygryddion i ddŵr diniwed a charbon deuocsid i gyflawni pwrpas dileu.Y fantais yw ei fod yn ddiogel, heb fod yn wenwynig ac yn ddiniwed, yn effeithiol yn y tymor hir, yn osgoi adlamiad eilaidd a llygredd eilaidd yn llwyr, ac yn cael effaith sterileiddio a gwrth-firws.

 

Yr anfantais yw ei fod yn gofyn am gyfranogiad golau, ac mae angen cyfranogiad golau ategol ar leoedd â golau gwael neu ddim golau.Ac oherwydd yr effeithlonrwydd catalytig, mae'r amser yma yn gymharol hir mewn rhai lleoedd sydd wedi'u llygru'n ddifrifol, a bydd y rhai sy'n awyddus i symud i mewn yn cael effaith benodol.Bydd osôn yn cael ei gynhyrchu wrth ei ddefnyddio, sy'n niweidiol i iechyd pobl.Rhaid i bobl gadw draw o'r lleoliad wrth ei ddefnyddio.

3. technoleg Ion

Gan ddefnyddio egwyddor ionization, mae'r aer yn cael ei ïoneiddio ag electrodau metel, mae'r nwy sy'n cynnwys ïonau positif a negyddol yn cael ei ollwng, ac mae'r gronynnau gwefredig yn dal llygryddion, neu'n eu gwneud yn cwympo neu'n eu gwahanu.Fodd bynnag, er y gall gronynnau wedi'u gwefru achosi llygryddion i setlo, mae'r llygryddion yn dal i fod ynghlwm wrth wahanol arwynebau dan do, ac maent yn hawdd i hedfan i'r aer eto, gan achosi llygredd eilaidd.Ar yr un pryd, bydd osôn yn cael ei gynhyrchu yn ystod y broses ïoneiddio.Er nad yw'n gyffredinol yn uwch na'r safon, mae'n dal i fod yn risg bosibl.

4. casglu llwch electrostatig

Mae osôn yn cael ei gynhyrchu gan drydan statig foltedd uchel, ac mae'n cael yr effaith o storio a sterileiddio heb faethu ei hun.Mae effeithlonrwydd defnyddio osôn i gael gwared ar firysau yn gymharol uchel.Yr anfantais yw nad yw'r crynodiad o osôn yn hawdd i'w reoli, mae'r crynodiad yn rhy uchel i niweidio'r corff dynol, ac mae'r crynodiad yn rhy isel i gyflawni effaith diheintio.

crynodeb

I grynhoi, mae'r golygydd yn argymell hidlo ffisegol.Er bod amlder ailosod yn amlach na dulliau puro eraill, nid yw'n dod ag unrhyw lygredd eilaidd ynddo'i hun, ac mae'n gymharol ddiogel, dibynadwy ac effeithlon.


Amser postio: Mehefin-18-2022